Products

伺服压装机: 伺服拧紧轴系列

电缆&附件

扭矩传感器电缆
型 式 长 度 (m)
ENRZ-CVTN2-050 5
ENRZ-CVTN2-100 10
ENRZ-CVTN2-150 15
ENRZ-CVTN2-200 20
马达电缆
型 号 长 度 (m)
ENRZ-CVMN2-050 5
ENRZ-CVMN2-100 10
ENRZ-CVMN2-150 15
ENRZ-CVMN2-200 20
ENRZ-CVMN6-050 * 5
ENRZ-CVMN6-100 * 10
ENRZ-CVMN6-150 * 15
ENRZ-CVMN6-200 * 20

*SPT100, SPH100専用

编码器电缆
型 式 长 度 (m)
ENRZ-CVRN-050 5
ENRZ-CVRN-100 10
ENRZ-CVRN-150 15
ENRZ-CVRN-200 20
扭矩传感器延长电缆
型 式 长 度 (m)
ENRZ-CVTN-030 3
ENRZ-CVTN-060 6
ENRZ-CVTN-100 10
ENRZ-CVTN-150 15
马达延长电缆
型 号 长 度 (m)
ENRZ-CVMP-030 3
ENRZ-CVMP-060 6
ENRZ-CVMP-100 10
ENRZ-CVMP-150 15
ENRZ-CVMPS-030 * 3
ENRZ-CVMPS-060 * 6
ENRZ-CVMPS-090 * 9

*SPT100, SPH100専用

编码器延长电缆
型 式 长 度 (m)
ENRZ-CVRP-030 3
ENRZ-CVRP-060 6
ENRZ-CVRP-100 10
ENRZ-CVRP-150 15
编码器转换电缆
型 式 长 度 (m)
ENRZ-CVREX-010 1
电源电缆
型  式 长度(m)
ENRZ-CVDC2-030 3
P/B 电缆
型  式 长度(m)
ENRZ-CVPB-050 5
ENRZ-CVPB-100 10
ENRZ-CVPB-200 20